Articles Die Rol van Self-liefde

Die Rol van Self-liefde

Die rol wat self-liefde speel in my verhouding met die Vader. Junie 2017 – Frina du Toit Dit was my onlangse ondervindig dat ek veral daarop moes let om my self-liefde te herstel nadat ek en my dogter ‘n kort maar intense argument gehad het. Ek was dadelik daarvan bewus dat my vrede my verlaat …

Read Article Read More