Die verstaan van die Avatar-begrip vir die liggaam van Christus

Die verstaan van die Avatar-begrip vir die liggaam van Christus

F du Toit
2018
Daar is geen kopiereg op hierdie studiestuk nie. Maak dus gerus ‘n afskrif en deel dit met die liggaam van Christus. U mag dit egter nie gebruik vir u eie finansiële voordeel nie en sou u dit aanhaal, gee erkenning aan die outeur van die leesstuk.

 

Inhoud
o Waar kom die term ‘Avatar’ vandaan en die betekenis daarvan.
o Kom die begrip van n “Avatar” in die Bybel voor?
o Die plek van versoening na wedergeboorte
o ‘n Voorbeeld van wat gebeur het tydens intersessie gebed
o Die Avatar begrip en die wapenrusting van God
o ‘n Laaste woord

 

1. Waar kom die term ‘Avatar’ vandaan en die betekenis daarvan.

In die Hindoegeloof is die woord “avatar” iets wat algemeen gebruik word om die verskillende verskyningsvorme van een van hul gode te beskryf. Dit is dus ‘n ander lyf waarin dieselfde godheid (boosheid) telkens verskyn of aanbid word. So word Shiva (een van die drie hoofgode in die Hindoegeloof) aanbid in verskillende verskyningsvorme, onder andere ‘n wit bul, ‘n figuur met tien arms, of ‘n sterk man met ‘n slang om sy nek en ‘n drietandvurk in sy hand. Die avatars word gewoonlik op verskillende tye van die jaar aanbid en ook dan vir verskillende redes.
Wanneer ons die name en spesifieke geloofsbeskrywing rondom die avatar afhaal, sien ons ‘n ontwerp wat herhaal word in ander gelowe.
‘n Avatar is dus ‘n beeld/liggaam/simbool wat gebruik kan word in die geestelike wêreld vir ‘n geestelike wese om homself sigbaar te maak vir ‘n bepaalde tyd en met die vermoëns van daardie verskyningsvorm.

2. Kom die begrip van n “Avatar” in die Bybel voor?

Die konsep van ‘n avatar is nie iets wat oorspronklik uit die donker koninkryk kom nie. Regdeur die Bybel lees ons van die volgende verskyningsvorme van die Here Jesus Christus:
 Die Boom van die Lewe Openbaring 2:7 en Joh. 6:4
 Die Here is ‘n verterende vuur… en verskyn so aan Moses in die brandende bos… die vuurkolom wat die Israeliete lei in die nag… die vuur wat verskyn tussen die Egiptenare en Israel wanneer hulle by die Rooi See vasgekeer word…. Hebrews 12:29
 Die wolk bokant die verbondsark wat in die Allerheiligste van die tabernakel/tempel gestaan het… die wolkkolom wat die Israeliete lei uit Egipte… Eksodus 13:21-22 en Levitikus 16:2 en Eksodus 33:9 – 11
 Die Rots as ‘n tipe van Christus wat vir die volk water voorsien in die woestyn.
1 Korintiers 10:4 en Hebrieers 4: 1 – 3, 10:38
 Die Lam van God wat die sondes van die wêreld op Hom geneem het… Johannes 1:29
 Die Leeu van Juda wat heers as Koning bo alle konings… Openbaring 5
 Die Heilige Gees wat neerdaal as ‘n Duif op die Here Jesus Christus wanneer Hy gedoop word… Lukas 3:22
 Ruiter op ‘n wit perd omring deur engele… Openbaring 19:11-16
 Die Bruidegom wat wag vir Sy bruid… Lukas 5:35 en Openbaring 19:7

Wanneer Johannes die Doper vir Jesus aangestap sien kom om gedoop te word, roep hy uit: “Daar is die Lam van God…”, en sien Johannes die verskyningsvorm (avatar) van Jesus in die geestelike dimensie… die verskyningsvorm vir daardie tyd op aarde. Die bose magte sien dit ook, en sal juis daarom dink dat dit ‘n maklike oorwinning sal wees. Verder sien Johannes ook die Heilige Gees se verskyningsvorm [avatar], die duif, wanneer dit op die Here Jesus neerdaal uit die oop hemel, en die Vader sê dat hierdie Sy geliefde Seun is in wie Hy ‘n welbehae het.

Later sou Jesus opstaan uit die dood en nooit weer nodig hê om in die verskyningsvorm van die Lam te verskyn nie (Heb 10:10: Christus het eenmaal gesterf vir die versoening van mense met God en dit sal nooit weer herhaal word nie). Wanneer daar in Openbaring 5 gevra word wie waardig is om die
boekrol oop te maak, vertel die ouderling aan Johannes dat dit die Leeu van Juda is wat oorwin het oor die dood, wat waardig is om die boekrol oop te maak. Wanneer Christus egter dan op die toneel verskyn, staan Hy daar as die Lam wat reeds geslag is en met Sy bloed betaal het as BEWYS dat Hy waardig is.

Die Lam word telkens dan as die Lam wat reeds geslag is, voorgehou, en die Lam wat geslag is (avatar) is die verskyningsvorm om versoening aan te dui vir die ganse mensdom. Dus word Openbaring 5 ‘n toneel wat aandui hoekom Christus waardig geag word om die boekrol oop te maak, maar word hy in Openbaring 5:5 die titel gegee as die Leeu van Juda omdat hy die Koning bo alle konings is!

Daarom is dit godslasterlik om Christus vandag voor te hou as die lam (wat nog geslag sal word) of die slang op die paal/kruis… Hy is nie sondig nie en sal nooit weer vir die sondes van die mensdom hoef te betaal nie. In die Ou Testament lees ons van die koperslang wat op ‘n paal/kruis opgerig word. Die slang is ook ‘n verskyningsvorm (avatar) in die geestelike wêreld. Dit is ‘n avatar vir sonde en ongeregtigheid. As hierdie beeld vandag voorgehou word as die beeld van verlossing is dit nie Christus nie, maar die een wat vandag nog steeds sonde is en homself voorhou as verlosser, naamlik Lucifer. Dit is presies wat tydens die 25ste graad van die “Scottish Rite” van Vrymesselary gedoen word tydens die inlywingsritueel.
Dit is dus in die belang van die gelowiges om te verstaan dat die verskyningsvorm van ons Here aan ‘n tydperk gekoppel is. Enigiemand wat na die kruisdood in die vorm van ‘n slang of lam aan ‘n gelowige verskyn, of wat voorgehou word as ‘n verlosser, is nie dieselfde Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood en nou aan die regterhand van die Vader sit nie… dit sal gesien kan word as a valse verlosser.

3. Die plek van versoening na wedergeboorte

Dit is ook nodig om te verstaan dat dit die ongelowige is wat na die kruis verwys as die plek waar hy/sy versoening ontvang en dit wel op grond van dit wat by die kruis gebeur het, naamlik Jesus betaal met sy bloed vir die sondes van die ganse mensdom. Hier volg nou ‘n waarheid: Gelowiges gaan nooit weer na die kruis toe vir die herstel van hul geregtigheid (righteousness) nie… as gelowiges, as mede erfgename, gaan ons na die troon van genade om juis van daar alles in oorvloed te ontvang wat Christus deur sy versoeningsdood reeds bewerkstellig het vir Sy mede-erfgename. Om telkens weer na die kruis te gaan is om weer terug te keer na die plek van versoening en bekering. Sekerlik moet ons ‘n beter verstaan hê van wat die verskil is tussen gebeure van onderskeidelik redding en geregtigheid.
Redding ontvang ons by die kruis…. Geregtigheid word herstel by die troon van genade. Redding is ‘n eenmalige geleentheid terwyl die ontvangs en herstel van geregtigheid herhaaldelik gebeur (1 John 1:9). Redding is verbind aan die engelse term: “Justification” (just as if I had never sinned) die term geregtigheid is verbind aan die engelse term:”righteousness” (right standing with God).
Hebreërs 4:16 “ Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan…”
Die rede vir die uitbreiding van die tema van die kruis en die plek wat dit in die gelowige se lewe behoort te hê, is omdat soveel van die simboliek van christenskap en daarmee saam die verskynigsvorme vir meeste gelowiges by die kruis begin en eindig. Dit is belangrik om aan te
beweeg en die diepere gebeure nà die kruis na te volg en die waarheid van God se koninkryk jou eie te maak.

4. ‘n Voorbeeld van wat gebeur het tydens intersessie gebed

‘n Voorbeeld uit die praktyk: Tydens ‘n gebedsaksie in die dorp het ‘n groep intersessors besluit om by die karavaan van ‘n fortuinverteller te gaan bid sodat die man/vrou die dorp sou verlaat. Voor ons by die karavaan gaan bid het, het ons as intersessors eers saam gekom en gebid vir ‘n strategie. Elkeen het vir die Heilige Gees gewag om n persoonlik openbaring te ontvang oor wat om te bid terwyl ons daar by die karavaan staan. Party van die lede het geglo dat hul ‘n verklaring ten opsigte van grondgebied sou maak om daarmee aan te kondig dat die man/vrou onwettig daar staan. Ander sou weer bid vir die man/vrou se redding. In my gees het ek gesien hoe ‘n groot Mannetjiesleeu wegbeweeg van waar Hy by my gestaan het, net om om die karavaan te stap en dan langs die karavaan te gaan lê. Terwyl die Leeu om die karavaan stap, sien ek hoe ‘n swart puma bo-op die karavaan agtertoe tree en bekende katgeluide maak soos die van ‘n kat wat bedreigd voel. Die kat het ‘n klein rukkie bly spoeg en kwaai lyk waarna dit vining omgedraai en toe verdwyn het.
Ek het dit met die groep gedeel voor ons uitbeweeg het, en het die volgende aan hulle verduidelik: Die Leeu is die Leeu van Juda, ons Here! Die swart puma is ‘n avatar vir Freya, wat die gees van heksery is. Ons sou niks met die man/vrou praat as ons daar kom nie en slegs daar om die karavaan gaan staan. Op ‘n bepaalde tyd sou ek my staf oplig en dan sou die wat kon, ramshorings blaas. Dan sou ons omdraai en huis toe gaan.

Later sou ek verstaan dat om met die man/vrou te praat sou beteken dat ons juis op sy terme sou geestelike oorlogvoering doen… dus, sy strategie gebruik… waarsêery is ‘n gawe van valse profesie… die gawe om te kan praat. Die Here lei ons egter om nie op daardie terrein kontak te maak nie en dus glad nie op sy terrein te beweeg nie. Die swart puma was die man/vrou se “spirit guide” en die gees wat hom/haar van elke valse woord voorsien het. As die gees sou padgee sou hy/sy dit gou agterkom en eerder sy goed moes oppak en sy ry kry.

Toe ons by die karavaan arriveer, neem ons om die karavaan stelling in. Niemand van ons praat nie, en elkeen is besig in gebed en proklamasie. Na slegs enkele minute kom die man buite die karavaan staan en skree op ons dat ons hom net wil veroordeel en dat ons skynheilig is. Hy wou weet wie is die dominee onder ons (daar was nie een nie) en wou met die leier praat (niemand was die leier nie). Hy het aangegaan en aangegaan en dit was duidelik dat die man kwaad en geirriteerd was. Ek het my staf opgelig en die intersessors het op hul ramshorings geblaas. Die intersessors het toe in hul voertuie geklim en gery.

Nie lank daarna nie is die man met sy karavaan en baniere uit die dorp uit! Prys die Here!
Presies wat ons van die Here gehoor het, is wat gebeur het: Ons was daardie aand die Here se verskyningsvorm in die natuurlike dimensie, en Hy, die Leeu van Juda, was ons verskyningsvorm (avatar) in die geestelike dimensie. Elke knie moet buig voor die Koning van die Konings.

5. Persoonlike getuienis

Wanneer ons in gebed voor die Here staan, staan ons daar as sy bruid. Die diepte van daardie waarheid het die Here vir my deur Sy genade oopgebreek toe ek by twee geleenthede vir drie dae na
mekaar die kosbaarste en mees ongewone en onverwagste geskenke ontvang het. Die Here plaas eers die skrifgedeelte van Jes. 61:10 voor my neer wat vertel van die Here wat sy bruid aantrek met die klere van redding sowel as die kleed van geregtigheid en daarmee saam juwele. Die eerste keer begin die drie dae met ‘n geskenk van egte string pêrels met oorkrabbertjies. Die tweede dag ontvang ek nog ‘n geskenkie van vier armbande gemaak van pêrels. Op die derde dag besoek ek ‘n vriendin wat ek lanklaas gesien het en sy sê dat sy geduldig gewag het vir my om te kom want die Here het vir haar gesê om my voete te was, room te smeer en my toonnaels te verf! Ek was stomgeslaan om die minste te sê. Stadig het die Waarheid van Vader se liefde my hart van alle kante af omvou.
‘n Week of wat later begin dit weer… die keer ontvang ek eers ‘n pragtige bloes, daarna ‘n granaatvrug en dan skryf een van die kinders in my skool van my ‘n pragtige gedig! Woorde kan nie beskryf wat dit alles vir my beteken het nie. Ek kan maar net noem dat die Here het my verskyningsvorm voor Hom vir my in die natuurlike kom laat manifesteer sodat ek geensins daaroor sou twyfel nie. Ek is opreg en diep dankbaar. Ek sal dit nooit wil vergeet nie.

6. Die Avatar begrip en die wapenrusting van God

Gelowiges het al gevra:” As ons die wapenrusting van God dra, hoe kan ons die bruid ook wees?”Die antwoord hiervoor het so duidelik voor my kom staan: Net soos Saul se wapenrusting te groot was vir Dawid en hy dan daarsonder met Goliat sou baklei, moet ons ook verstaan dat God se wapenrusting vir ons ook te groot is! Net Hy kan dit dra. Die enigte manier hoe ons met die voordeel van die wapenrusting in die geestelike dimensie kan beweeg, is as ons IN CHRISTUS is. Ons bly dus sy bruid… geklee in Sy liefde vir ons… In HOM. John 6: 50-56 verduidelik in Jesus se eie woorde dat om in Hom te wees, moet ons die Waarheid van die nagmaal ons eie maak.

7. ‘n Laaste woord

Die booshede gebruik verskillende verskyningsvorme (avatars). Dit word bepaal deur die kultuurgroep, tyd van die jaar en derdens die opdrag van die avatar wat dan “magte en bonatuurlike kragte” besit. As gelowige verteenwoordig ons die Here op aarde in die natuurlike dimensie en word ons Sy avatar op aarde. In die geestelike wêreld is Christus ons verskyningsvorm en sien die geestelike dimensie eers die verskyningsvorm van Christus en nie vir ons nie. Wanneer ons voor ons geliefde Here staan glo ek staan ons daar as die bruid. Wanneer ons egter voor die vyand staan staan ons daar as die Leeu van Judah met volle autoriteit. Mag die diepte van hierdie waarheid jul harte vul.

2 Replies to “Die verstaan van die Avatar-begrip vir die liggaam van Christus”

  1. Ek het self hierdie waarheid beleef. Ek het by my werk rondbeweeg waar ek bewus geword het van iets boos in die parkeerarea (basement) toe ek op pad was na my motor toe. Maar onmiddelik het die Here my herinner ek is nie alleen nie. Die Leeu van Juda is by my. En in my gees roep ek hierdie prentjie van die mannetjies-leeu op waar Hy langs my stap. Maar my “proporsies” was bietjie uit, want die Gees se vir my: “Nee – die Leeu van Juda is BAIE groter as wat jy Hom nou voorstel.” en net daar kry ek in my gees die gewaarwording van ‘n reusagtige Leeu wat hier langs my stap en letterlik bo my uittroon. En wanneer ek staan, kom sit Hy agter my en staan ek as’ t ware tussen sy twee voorpote terwyl Hy hier agter my uittroon en my vyande en vriende fyn dophou. Dit sal vir baie mense soos ‘n wolhaarstorie klink, maar die Woord se ons moet soos kinders in ons geloof word. Ons moet ophou alles uitklaar met ons wetenskaplike en feit-gedrewe boekekennis. Dis tyd dat ons kinderlik afhanklik van God word, want dan kan Hy met ons werk en sy doel bereik sonder dat menslike redenasie en die influistering van die vyand in sy pad kom staan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.